KÊ TOÁN THUẾ VAFT VIỆT NAM.

ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THUẾ, KẾ TOÁN TRƯỞNG UY TÍN NHẤT

KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP (Chứng chỉ kế toán trưởng có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp để bổ nhiệm.)

Kính gửi: Ông/ Bà Giám đốc, Kế toán Trưởng   Đầu xuân Năm mới, Trung tâm xin gửi tới Quý ông bà lời chúc năm mới AN KHANG – THỊNH VƯỢNG!   Theo quy định theo Thông tư 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài Chính – Luật kế toán Việt Nam và Nghị định 129/2004/NĐ […]

LỚP HỌC KẾ TOÁN THUẾ TỔNG HỢP (Cho người đã biết định khoản và hạch toán kế toán)

1. Bạn là sinh viên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán? 2. Bạn đang làm, sẽ làm ở vị trí kế toán tổng hợp, kế toán thuế cần hệ thống lại kiến thức chắc chắn? 3. Bạn muốn có thêm kinh nghiệm trong việc lên sổ sách, báo cáo tài chính để làm việc […]

BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG THEO QUI ĐỊNH BTC -THÁNG 10 & 11/2017

BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG THEO QUI ĐỊNH BTC -THÁNG 10 và 11/2017 Căn cứ điều 53 ” Tiêu chuẩn và điều kiện Kế toán trưởng” của Luật Kế toán Việt Nam và Nghị định 129/2004/NĐ – CP : Tất cả các doanh nghiệp phải có Kế toán trưởng. Người muốn được […]