KÊ TOÁN THUẾ VAFT VIỆT NAM.

ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THUẾ, KẾ TOÁN TRƯỞNG UY TÍN NHẤT

Hóa đơn vé máy bay

Hóa đơn vé máy bay

Những quy định liên quan vấn đề về loại hóa đơn đặc biệt ” Hóa đơn vé máy bay ”
hdvmb 2

 

Hình ảnh: Hóa đơn vé máy bay

Theo Công văn số 3997/TCT-DL ngày 16 tháng 9 năm 2014 của Tổng cục thuế về điều kiện khấu trừ thuế GTGT, chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ khi mua vé máy bay qua Website thương mại điện tử quy định như sau:
Tại khoản 1, Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào:
1. Có hóa đơn GTGT hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu…
2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào ( vao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.
Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này…”
Tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 quy định:
1. “Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
a. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
b. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
c. Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế GTGT…”
Tại điểm 8 Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định:
Trường hợp doanh nghiệp có mua vé máy bay qua website thương mại điện tử cho người lao động đi công tác để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ là vé máy bay điện tử, thẻ lên máy bay (boarding pass) và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp có cá nhân tham gia hành trình vận chuyển. Trường hợp doanh nghiệp không thu hồi được thẻ lên máy bay của người lao động thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ là vé máy bay điện tử, giấy điều động đi công tác và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp có các nhân tham gia hành trình vận chuyển.

TÓM LẠI:
Doanh nghiệp được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và tính chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hóa đơn mua vé máy bay công tác phí nếu có đầy đủ các chứng từ sau đây.
1. Trường hợp doanh nghiệp tự mua vé máy bay qua website thương mại điện tử thì cần:
– Vé máy bay điện tử
– Thẻ lên máy bay (boarding pass)
– Chứng từ thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản đều được
– Hóa đơn vé máy bay
– Quyết định cử đi công tác
– Khai báo thuế và lên sổ sách kế toán đầy đủ

2. Trường hợp không có cùi vé (boarding pass)
– Quyết định cử đi công tác
– Chứng từ ngân hàng
– Hóa đơn vé máy bay
– Khai báo thuế và lên sổ sách kế toán đầy đủ

Chú ý: trước năm 2015 nếu không còn cùi vé máy bay thì hóa đơn vé máy bay sẽ không được trừ và không được tính vào chi phí hợp lý, còn từ năm 2015 trường hợp nếu mất cùi vé thì phải có chứng từ ngân hàng do đó
– Nếu mất cùi vé thì phải có chứng từ chuyển khoản + hóa đơn + quyết định đi công tác
– Nếu còn cùi thì: hóa đơn + cùi vé + chứng từ thanh toán: tiền mặt hay chuyển khoản đều ok + quyết định đi công tác
– Nếu mất cùi vé: chỉ có hóa đơn + quyết định đi công tác + phiếu chi tiền = > không được khấu trừ thuế GTGT, không được tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN

Updated: 14/12/2016 — 9:54 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KÊ TOÁN THUẾ VAFT VIỆT NAM. @ copy; 2015 - Số 14/121 Thái Hà Đống Đa - Hà Nôi. Frontier Theme