KÊ TOÁN THUẾ VAFT VIỆT NAM.

ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THUẾ, KẾ TOÁN TRƯỞNG UY TÍN NHẤT

Hướng dẫn về hóa đơn đối với hàng hóa khuyến mại

Ngày 17/9/2015 Bộ tài chính đã ban hành ra công văn /TCT-DNL về việc hóa đơn với hàng khuyến mại.

Về việc vấn đề này đã được tổng cục thuế có những ý kiến như sau.

Tại khoản 5 điều 7 TT  219/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại quy định:

-Đối với sp, hàng hóa, dv dùng để khuyến mãi theo quy định của pháp luật về TM, giá tính thuế được xác định =0; trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho…

Cũng tại điều 3 TT 26/2015 TT-BTC ngày 27/2/2015 đã sửa đổi bổ sung một số điều của TT 39/2014/TT-BTC  về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ:

-Tại Điểm a khoản 7 sửa đổi, bổ sung điều 16 như sau:

a. Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 điều 16 ( đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 3 điều 5 TT 119/2014/TT-BTC) như sau:

b. Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vị để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động( trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)…

-Tại điểm b khoản 7 sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 điều 16 như sau:

“ Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế ( nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “ người mua không lấy hóa đơn” hoặc “ người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế “.

-Tại khoản 9 sửa đổi, bổ sung điểm 2.4 Phụ lục 4 như sau:

“2.4 . Sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mãi, quảng cáo hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

a.Đối với sp, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hóa đơn. Trên hóa đơn ghi tên và số lượng của hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT.

Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng,trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập thì phải lập hóa đơn GTGT ( hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như xuất hóa đơn bán hàng hòa, dịch vụ cho khách hàng.”

Tại điều 18 TT 39/2014/TT-BTC quy định về các trường hợp bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc lập hóa đơn.

1.Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đ mỗi lần thì không lập hóa đơn, trừ trưởng hợp người mua yêu cầu lập hóa đơn.

2. Khi bán hàng hóa dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản 1 điều này, người bán phải lập hóa bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập bảng kê. Trường hợp người bán nộp thuế GTGT theo PPKT thì bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức” thuế suất thuế GTGT” và “ tiền thuế GTGT”. Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi tên bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày.

3.Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hóa đơn GTGT và hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “ tên, đia chỉ tên người mua” trên hóa đơn này ghi là” bán lẻ không giao hóa đơn”

Căn cứ quy định nêu trên và để giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm nguồn lực cho ngân hàng trong quá trình hoạt động kinh doanh nhưng phải đảm bảo xuất hóa đơn .

Updated: 12/12/2016 — 3:46 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KÊ TOÁN THUẾ VAFT VIỆT NAM. @ copy; 2015 - Số 14/121 Thái Hà Đống Đa - Hà Nôi. Frontier Theme